Inne
inne dokumenty

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od nowego roku szkolnego 2009/2010 w klasach pierwszych gimnazjum wprowadzono nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Na bieżąco aktualizowany zestaw informacji na temat reformy programowej zawiera witryna internetowa: Reforma Programowa zawiera ona m.in. zakładkę Pytania i odpowiedzi, gdzie każdy zainteresowany może uzyskać dodatkowe informacje na temat reformy programowej. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tej witryny i zapoznania się ze zmianami programowymi wchodzącymi do polskich szkół od września 2009 roku.