Informacje ogólne
szkoła
Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów jest placówką nowoczesną, doskonale zorganizowaną i bezpieczną. Zajęcia lekcyjne odbywają się w przedziale czasowym pomiędzy 8.00 – 14.15. W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 198 uczniów, którzy stanowią 9 oddziałów klasowych (w tym trzy oddziały integracyjne). Niezwykle istotnym atutem placówki jest miła, przyjazna i rodzinna atmosfera panująca w naszej niewielkiej szkole położonej w bezpiecznej okolicy przy ul. Flisaków 30. Placówka posiada znaczące osiągnięcia zarówno dydaktyczne jak i w pracy wychowawczej, a jej pozycja na rynku usług związanych z nauczaniem jest bardzo dobrze oceniana przez rodziców naszych podopiecznych.

Najważniejsze atuty naszej szkoły:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego przewyższają każdorazowo średnią krajową i województwa, według EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) jesteśmy tzw. Szkołą Sukcesu czyli szkołą o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania - nasi absolwenci są wzorowo przygotowani do nowego ponadgimnazjalnego etapu edukacji,
 • skuteczna komunikacja z rodzicami poprzez internetowy dziennik lekcyjny: mobireg.pl,
 • bardzo duży nacisk kładziemy na dyscyplinę i porządek, obiekt jest monitorowany wizyjnie oraz posiada całodobowy system nadzoru,
 • nauczane są dwa języki obce w systemie zajęć obowiązkowych: język angielski – 3 lub 2 godziny tygodniowo i język niemiecki – 2 lub 3 godziny tygodniowo,
 • szkoła posiada 9 doskonale wyposażonych klasopracowni w tym nowoczesną, pracownię komputerową oraz centrum multimedialne (wszystkie pracownie wyposażone są w tablice interaktywne),
 • podczas zajęć w-f uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz siłowni,
 • oferujemy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań,
 • na terenie placówki funkcjonuje gabinet pedagoga i psychologa czynny przez wszystkie dni tygodnia, gabinet higienistki oraz stołówka szkolna,
 • zapewniamy przychylny i wyrozumiały stosunek do problemów w nauce oraz pomoc nauczycieli i rówieśników w ich rozwiązywaniu,
 • organizujemy wiele ciekawych wycieczek szkolnych (m. in. wyjazdy do teatru, kina, muzeum, zielone szkoły, itp.),
 • jesteśmy otwarci na kreatywność i twórcze działania uczniów podczas organizacji licznych imprez szkolnych.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych. Wirtualny spacer po szkole dostępny po kliknięciu na zdjęcie gimnazjum.