Patron szkoły
patron

Powstanie 2 Pułku Piechoty Legionów związane jest z wybuchem I wojny światowej. Stworzyła ona warunki do uformowania regularnych formacji militarnych. 2 PP wszedł w skład II Brygady Legionów zwanej Karpacką albo Żelazną dowodzoną przez gen. Józefa Hallera. Walczył na froncie bukowińsko - besarabskim, gdzie wyróżnił się m. in. w bitwie pod Mołotkowem, Rarańczą i Rokitną. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918r. wpłynęło na skierowanie go do walki z bolszewikami, a po jej zakończeniu został zdemobilizowany i przeniesiony do Piotrkowa Trybunalskiego, następnie 1923 r. do Pińczowa. W 1924 pułk otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Piotrkowa Trybunalskiego i Ziemi Piotrkowskiej.2 pp Legionów został odtworzony w konspiracji w ramach Armii Krajowej.

Udokumentowany rodowód 2 pułku piechoty Legionów - jednego z najstarszych i najświetniejszych w Wojsku Polskim - sięga 1576 roku i wiąże się z przybyciem z Węgier do Polski króla Stefana Batorego. W licznym i okazałym orszaku towarzyszącym wówczas monarsze, znajdowało się m.in. 550 piechurów, którzy dali początek gwardii pieszej, przeformowanej w 1633 roku przez króla Władysława IV Wazę w Regiment Gwardii Pieszej Koronnej.

Oficjalnie utworzenie 2 Pułku Piechoty nosi datę 14 września 1914 r. Pierwszym dowódcą pułku został płk Zygmunt Zieliński- oficer austriacki polskiego pochodzenia.

Ze względu na trudności lokalowe na początku 1931 r. 2 PP przybył do Sandomierza. Bataliony zostały rozmieszczone w nowych koszarach przy obecnej ul. Mickiewicza. Przybycie legionistów ożywiło atmosferę miasta. Ośrodkiem życia kulturalnego oficerów stało się kasyno. Tu odbywały się liczne odczyty, pogadanki, zabawy taneczne, wystawy, jak również projekcje filmów. Na terenie koszar działał amatorski teatr żołnierski i dziecięcy zespół teatralny. Bardzo aktywny udział w życiu kulturalnym miasta brała orkiestra wojskowa pułku. Obok muzyki wojskowej i tanecznej, którą orkiestra wykonywała podczas różnych uroczystości, na prośbę burmistrza odgrywała hejnał z Bramy Opatowskiej - pieśń "Kiedy ranne wstają zorze". Niedziela stanowiła okazję do prezentacji klasycznego repertuaru muzycznego.

Każdego roku bardzo uroczyście obchodzono dzień 15 lutego dla upamiętnienia przejścia 2 PP Legionów przez linię frontu pod Rarańczą 1918 r. W 1934 r. za współpracę społeczeństwa i zainteresowanie żołnierzami 2 PP Legionów nadał honorową odznakę pułku miastu Sandomierz. W okresie międzywojennym 2 PP Leg. dowodzili: płk Emil Czapliński, płk dypl. Ludwik de Laveaux, a następnie płk Ludwik Czyżewski.

We wrześniu 1939 r. wszedł do 2 DP Leg. i został skoncentrowany w rejonie Pabianic - stanowiąc odwód Armii "Łódź" jako Grupa Operacyjna "Piotrków" pod dowództwem gen. bryg. Wiktora Thommée.

2 września 1939 r. skierowano pułk do obrony pozycji: Księży Młyn - Borowskie Góry, Jeżów - Rozprza. Utrzymanie tego odcinka ochraniało węzeł komunikacyjny w Bełchatowie, osłaniało Piotrków, a także warunkowało trwałość obrony Armii "Łódź". Kluczowa pozycja obrony Borowskich Gór - wzgórze trzykrotnie przechodziło z rąk do rąk, w każdym zaś starciu dochodziło do walki wręcz. Mimo heroicznej postawy 2 PP Leg. odniósł ogromne straty okrywając się nieśmiertelną aureolą chwały.

6.09.1939 r. dotarł do Dłutowa, następnie przez Tuszyn, Rzgów, Andrespol w kierunku Brzezin. 8.09.1939 r. koło Grzmiącej osłaniał prawe skrzydło Grupy Operacyjnej gen. Thomméego. Nazajutrz w Bobrowej dołączył do 2 DP z 9/10 września przeszedł przez Mokrą Lewą, Skierniewice i Rudą. Nieopodal Bartnik ubezpieczał główne siły 2 DP. Kontynuował dalej marsz odwrotowy w kierunku Warszawy przez: Wiskitki, Gole i Błonie.

13 września podczas przebijania się do stolicy poniósł dotkliwe straty pod: Ołtarzewem oraz Ożarowem i wycofał się przez Puszczę Kampinoską do Kazunia, potem do Modlina, gdzie bronił twierdzy na odcinku Zakroczym. Mimo wielu zabitych utrzymał swoje pozycje aż do dnia kapitulacji twierdzy, tj. 29.09.1939 r.

Za bohaterską postawę pułku dostał najwyższe odznaczenie bojowe - Krzyż Virtuti Militari. W czasie okupacji w ramach AK odtworzono 2 Pułk Piechoty Legionów. Po II wojnie światowej pamięć o żołnierzach - legionistach nie wygasła. Sandomierz uczcił ich tablicami pamiątkowymi na cmentarzu wojskowym, na ścianie koszar i w kościele św. Jakuba. W dniu 1 września 2003 r. nasza szkoła otrzymała imię 2 Pułku Piechoty Legionów.