Organizacje

Szkolne Koło LOP

"Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz" /Albert Einstein/

Podstawowym zadaniem Ligii Ochrony Przyrody jest ochrona przyrody i zabieganie o właściwe kształtowanie środowiska przyrodniczego. Członkowie LOP swoją działalność w środowsku szkolnym i poza szkołą, realizują poprzez: Opiekunowie p. Z. Gołąbek i p. E. Wojna

Walory przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej

Spotkanie z członkiem zarządu LOP w Tarnobrzegu było niezmiernie ciekawym doświadczeniem. Z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści Pana Janusza Wiepsięcia, o tym jak wyglądała Puszcza Sandomierska dawniej, a jak obecnie. Porywającą opowieścią przenosił nas niemalże w odległe czasy, ale skutki działalności człowieka szybko sprowadzały nas do obecnych. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek i ważnych informacji o naszej puszczy.

Walory Puszczy Sandomierskiej są wyjątkowe i coraz bardziej unikalne. Dorodne lasy z pomnikowymi przedstawicielami, pełne runa leśnego to raj dla grzybiarzy i zbieraczy jagód. Rozległe lasy o cichych uroczyskach to miejsce gdzie można odpocząć fizycznie i psychicznie. Pola i łąki pełne bujnej roślinności to krajobraz, który koji duszę zmęczonego człowieka. Tylko wyobrazić możemy sobie, jak tu było pięknie... jeszcze 1000 lat temu rządził tu niedźwiedź, żubr wymarły tur i tarpan.

Puszcza Sandomierska stanowi jeden z większych kompleksów leśnych w Polsce i pomimo, że brak jej dziewiczego charakteru to jej lasy są rozległe i stosunkowo bogate gatunkowo. Florę reprezentują liczne gatunki m.in. długosz królewski, mącznica lekarska, zimoziół północny, lilia złotogłów, knieć błotna, wawrzynek główkowy, widłak goździsty, grzybień biały, rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity, bagno zwyczajne, czosnek niedźwiedzi, żurawina błotna, wełnianka pochowata. Łąki pokryte są zwartymi dywanami traw, a ich ozdobą są liczne polne kwiaty. Tereny podmokłe porastają trzcinowiska tworząc niekiedy połacie, wydawałoby się nie mające końca. Tereny leśne mocno zabagnione z powalonymi drzewami tworzą atmosferę ostępów niedostępnych i dzikich, gdzie da się odczuć ducha pra-puszczy. Mają tu także stanowiska chronione gatunki grzybów i mszaków, możemy tu zobaczyć chrobotki, podgrzybki, smardze, sromotniki, torfowce, rokiet, płonnik. Tutejsze lasy obfitują w borowiki, kozaki, podgrzybki, kanie i inne. Fauna Puszczy Sandomierskiej jest bardzo bogata i unikalna, zasługująca na pełną ochronę. Ssaki, gady, płazy, ryby, owady, a przede wszystkim ptaki mają swoich przedstawicieli, które swoją liczebnością i unikalnością sięgają rangi europejskiej. Ssaki które możemy tu zobaczyć to: jelenie, sarny, daniele, dziki, a niekiedy łosie. Stałą obecnością wykazuje się wilk, a być może i nadal ma tu swą ostoję ryś. Pola i łąki zamieszkują zające, prześladowane przez lisy. Rzadkim gatunkiem na terenie puszczy jest orzesznica, popielica i chomik europejski. Ważną rodziną ssaków zamieszkujących puszczę są nietoperze. Gady dzięki urozmaiconemu środowisku reprezentowane są przez liczne gatunki tj. jaszczurka zwinka i żyworodka, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, padalec zwyczajny i gniewosz plamisty. Obecność żółwia błotnego wymaga potwierdzenia. Również płazy reprezentowane są tu licznie dzięki terenom podmokłym. Zamieszkują tu wszystkie gatunki żab oraz ropuch, kumaki nizinne, rzekotki drzewne i traszki grzebieniaste. Ptaki zeprezentowane są przez gatunki wodne i bagienne: orły, sowy, dzięcioły, żurawie, bociany biały i czarny, głuszce, cietrzewie, kraski, baki, perkozy, czaple. Rozległe tereny lasów, łąk i pól to prawdziwy raj dla entomologów, gdyż można spotkać tu wiele interesujących i rzadkich gatunków takich jak chrząszcze, liczne motyle, pajęczaki i inne owady. Sztandarowym przedstawicielem świata owadów w Puszczy Sandomierskiej jest niewątpliwie modliszka. We wszystkich wodach puszczy stwierdzono ponad 30 gatunków ryb: leszcz, karp, płoć, brzana, lin, kiełb, szczupak, sum, sandacz, okoń. Ciekawostka ichtiologiczną jest występowanie przywleczonego gatunku ryby - sumika karłowatego. Natomiast do najrzadszych gatunków należą minóg strumieniowy, piskorze, różanki, kozy i cierniki.

Musimy ciągle pamiętać, że to wpływ człowieka i ciągły jego przyrost oraz towarzyszący mu przemysł doprowadził do zaniku dziewiczego lasu, a zamieszkująca niegdyś w nim zwierzyna została wybita. Smutna i zatrważająca jest historia Puszczy Sandomierskiej, która to w tak okrutny i krótki czas zakończyła swój żywot, ale nie wszystko jeszcze stracone.