Wolontariat

Wolontariat w naszej szkole

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję i aktywny udział naszej placówki w różnorodne akcje charytatywne możemy pochwalić się dużym zaangażowaniem uczniów w tego typu przedsięwzięciach. W Gimnazjum nr 2 prężnie funkcjonuje i systematycznie rozwija się pomoc potrzebującym. Już kolejny raz bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji od nazwą Góra Grosza, której celem jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną w domach dziecka czy rodzinach zastępczych . Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – zapoznanie młodzieży jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Organizujemy prezenty mikołajkowe dla polskich dzieci na Litwie. Uczniowie chętnie dzielą się swoimi rzeczami w postaci książek, zabawek, artykułów papierniczych, jak również przekazują specjalnie zakupione na tę okazję przedmioty. W tym roku odbyła się już V edycja akcji charytatywnej pod niezmiennym hasłem „Miej serce dla innych”. Forma słodkiego kiermaszu cieszy się co roku jednakowo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Do organizacji tego przedsięwzięcia angażuje się chętnie bardzo duża część młodzieży. Uczniowie sprzedają samodzielnie przygotowane ciasta. Zysk z kiermaszu jest przekazywany odpowiedniej instytucji w postaci pieniężnej lub zakupionych artykułów. Pierwsze trzy edycje miały na celu wsparcie Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia, zeszłoroczny kiermasz pomógł naszemu młodszemu koledze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w walce z nowotworem, natomiast w tym roku staramy się wesprzeć Dom Dziecka w Stalowej Woli. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną najpotrzebniejsze artykuły, ustalone wcześniej z dyrekcją placówki. Oprócz tego Szkolna Grupa Teatralna szyk uje świąteczne przedstawienie, które będziemy chcieli zaprezentować dzieciom z tamtejszego ośrodka.

Młodzież naszego Gimnazjum urządza również koncert poezji śpiewanej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Uczniowie chętnie i bez żadnych obaw umilają czas swoimi występami wykonując nastrojowe utwory muzyczne. Młodzież Gimnazjum nr 2 bierze również udział w organizowanych przez Caritas zbiórkach żywności. W tym roku do grudniowej akcji zapisało się ponad 100 osób, które w dniach od 9 do 10 grudnia w paroosobowych grupach będą zbierać w okolicznych sklepach produkty pierwszej potrzeby. A te następnie trafią do osób potrzebujących będących pod opieką Caritasu. Nasi uczniowie są także wolontariuszami Sandomierskiego Przytuliska, które odwiedzają regularnie raz w tygodniu ofiarowując swoją pomoc w postaci dostarczenia potrzebnych rzeczy oraz karmy, jak również porządkują schronisko i opiekują się zwierzętami.

Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu stara się uczestniczyć w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje, ale również organizuje samodzielnie wiele form wolontariatu mając na celu niesienie bezinteresownej pomocy.

Pomagamy sandomierskiemu przytulisku

W tym roku, jak i poprzednich latach poprzednich latach społeczność uczniowska naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem włączyła się w pomoc przytulisku. Przytulisko dla psów przy ul. Wiśniowej prowadzone jest przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. W ciągu całego roku szkolnego zbieraliśmy karmę, koce, smycze, makarony, kasze i wiele innych potrzebnych rzeczy. Nieocenioną pomoc uczniowie oferowali podczas sobotnich cotygodniowych „odwiedzin” w przytulisku - systematycznie pełnili rolę wolontariuszy. Uczniowie wykazali się otwartością, starannością, dużym zaangażowaniem i miłością dla podopiecznych przytuliska oraz wzorową umiejętnością współpracy w zespole.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE I WZNAWIAMY AKCJĘ W TYM ROKU.

Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. Stefan Wyszyński

Finał II edycji kiermaszu pod hasłem "Miej serce dla innych"

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w II edycję kiermaszu na rzecz Lubelskiego Hospicjum Dziecęcego im. Małego Księcia. Zebrane środki w wysokości 700zł zostały wpłacone na konto hospicjum w dniu 14.01.2011r.

II edycja kiermaszu pod hasłem "Miej serce dla innych"W dniach 7-9 grudnia 2010r., odbędzie się w naszym gimnazjum już po raz drugi, przedświąteczny kiermasz, z którego dochód zostanie w całości przekazany na Lubelskie Hospicjum Dziecięce im. Małego Księcia. Wszystkich uczniów oraz nauczycieli zapraszamy do czynnego udziału w akcji.

"Dobre uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska"


Zachęcamy wszystkich do zrobienia czegoś dobrego dla innych przez cały rok:

Akcja charytatywna "Dziewczynka z zapałkami"

W dniach 26 - 28 marca 2010 r. po raz pierwszy 16 uczniów z naszej szkoły, jako wolontariusze wzięło udział w akcji charytatywnej „Dziewczynka z zapałkami”. Celem akcji było zbieranie funduszy na wypoczynek, posiłki, pomoc materialną i leczenie dzieci z najuboższych rodzin, skrzywdzonych przez los. Akcja odbyła się w jednym ze sklepów „Carrefour” na terenie Sandomierskiej Galerii. Ogółem wolontariusze zebrali kwotę 972 zł.

Kolejna odsłona tej akcji miała miejsce w dniach 9-10 kwietnia 2010 r. w której to wolontariusze z naszej szkoły zebrali kwotę 925,21 zł.

Wytrwali uczniowie zachęceni ofiarnością mieszkańców Sandomierza i okolic, kolejny raz w dniach 7-8-9 maja zwrócili się z prośbą o pomoc i zebrali kwotę 1218,10 zł. Fundacja "Dziewczynka z zapałkami" serdecznie dziękuje wolontariuszom za ich chęć pracy na rzecz innych dzieci oraz całej szkole i lokalnej społeczności za zainteresowanie, pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.

Akcja „Dzieci Dzieciom”

Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych przeprowadziło 17.05.2010 roku akcję pomocową na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W ramach akcji można było:

"Miej serce dla innych"

W naszej szkole została przeprowadzona akcja charytatywna pod hasłem "Miej serce dla innych", dochód z której został przeznaczony dla dzieci z Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. 25 listopada 2009 r. podczas wywiadówek uczennice kwestowały przy wejściu do szkoły. Rodzice okazali się być bardzo hojni i wspomogli naszą akcję datkami. 26 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa, dochód z której również został przeznaczony na cel akcji. Ostatnim i najważniejszym etapem był trzydniowy kiermasz, na którym sprzedawaliśmy ciasta, słodycze, napoje, ozdoby choinkowe, własnoręcznie wykonane przez uczniów kartki świąteczne oraz drobne gadżety. Do akcji przyłączyli się również uczniowie klas I-III SP nr 3, którzy zbierali zabawki, gry i artykuły szkolne. Zwieńczeniem całej akcji był koncert kolęd (17.12.2009r.), na który przybył Ojciec Filip Buczyński - założyciel i prezes hospicjum oraz jeden z wolontariuszy tam pracujących. Po złożeniu wszystkiego, co udało nam się zebrać, na ręce Ojca Filipa, rozpoczął się koncert kolęd, w którym każda klasa zaprezentowała kolędę lub pastorałkę. Na zakończenie założyciel lubelskiego hospicjum podziękował Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i młodzieży za okazaną pomoc i serce dla pacjentów tego hospicjum. Po części artystycznej przedstawiciele poszczególnych klas wzięli udział w spotkaniu z Ojcem Filipem i wolontariuszem, Janem Bartoszkiem. Z przejęciem wsłuchiwaliśmy się w słowa Ojca, uświadamiając sobie, że posiadamy największy skarb - zdrowie.

"Mikołaj dla Polskich dzieci na Litwie"

W dniach 23 – 30 listopada na terenie naszej szkoły trwała akcja MIKOŁAJ DLA POLSKICH DZIECI NA LITWIE.

Już po raz kolejny wśród uczniów sandomierskich szkół została ogłoszona akcja pod hasłem „ Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie”. Celem jej jest zebranie upominków do mikołajkowych paczek dla dzieci w wieku od 9 do 19 lat pochodzących z polskich rodzin. Mile widziane będą: Upominki dla kolegów i koleżanek z Litwy można było składać do dnia 30 listopada, w bibliotece szkolnej.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!

"Góra Grosza"

Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Już od dziesięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 Sandomierzu wykazali spore zaangażowanie w tegorocznej akcji, która organizowana była w miesiącach X-XI 2009.

PAMIETAJCIE. Zbieramy generalnie drobne monety, ale przecież złotówką i grubszymi (...) też nie pogardzimy :)

Trzeci rok zbierania PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi uczniów na to co się dzieje wokół nich oraz, że warto pomagać nie tylko osobom nam znanym, ale również obcym. Poprzez przyjęcie takiej postawy uczniowie pokazali, że są wrażliwi na potrzeby innych.

W miesiącach październik-grudzień 2008 r. po raz pierwszy uczestniczyliśmy w akcji „Nakrętka”. Zebraliśmy wówczas całe dwa worki nakrętek, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich w Stalowej Woli na ręce p. Anety Chodorowskiej – koordynatora akcji pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

W zeszłym roku uczniowie aktywnie uczestniczyli w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Tobiasza Lichosika – akcja zakończyła się sukcesem. W imieniu rodziców Tobiasza dziękujemy wszystkim, którzy wykazali wielkie zaangażowanie w zbiórkę nakrętek.

Zbiórka – TRWA NADAL