Wycieczka do Tuttlingen

Wiadomość o klęsce powodzi spotkała się ze spontaniczną reakcją wielu instytucji i osób prywatnych.

Dzięki Unii Europejskich Federalistów i finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-polnisches Jugendwerk) zorganizowano wyjazd 40 uczniów do Tuttlingen w Schwarzwaldzie. Nasi uczniowie zdobyli wiedzę o Konstancji, Jeziorze Bodeńskim, Meersburgu, Tribergu, szwajcarskim Schafhausen i Stein oraz francuskim Strassburgu. Szczególnie ważna była wizyta w Radzie Europy oraz w naszym mieście partnerskim Emmendingen.

Wspaniale zorganizowane wyjazdy, zajęcia ekologiczne, wypoczynek na basenach dostarczyły młodzieży wielu radości i rozrywki i pozwoliły zapomnieć o traumatycznych przeżyciach. Opiekunami grupy byli: Małgorzata von Küster, Marta Kornalska-Sałata, Jolanta Pytka, Jadwiga Mojduszka.

Szczególne podziękowania należą się Prezesowi UEF – p. Pawłowi Wojciechowskiemu za jego osobiste zaangażowanie w organizację wyjazdu – wizytę w Sandomierzu w dniu zakończenia roku szkolnego i spotkanie z rodzicami i dziećmi, a w szczególności za opiekę nad grupą w czasie pobytu w Niemczech.